Sanna Mäkinen

Asiakaslähtöisten terapiatavoitteiden muodostamisesta osaamista hankkinut, leikkimielinen innostuja. Työotteessa korostuvat toimintalähtöisyys ja asiakkaan mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen. Rytmimusiikin ja tanssin parissa kouluttautunut Sanna käyttää sujuvasti näitä kahta osana terapiaa. Rauhallisuudellaan ja läsnäolollaan Sanna luo turvallisen ilmapiirin, jossa asiakas tulee kuulluksi.

Kaikki toimintaterapeutit

Tytti Lattunen
Palvelupäällikkö, Toimintaterapeutti, SI-terapeutti
Jatta Ahlvik
Toimintaterapeutti
Hennariikka Heinijoki
Toimintaterapeutti
Marika Hurme
Toimintaterapeutti
Jenni Hämäläinen
Toimintaterapeutti
Sannaleena Kesti
Toimintaterapeutti
Lotta Koskinen
Toimintaterapeutti
Susanna Leskinen
Toimintaterapeutti, SI-terapeutti
Anne-Mari Mustonen
Toimintaterapeutti
Sanna Mäkinen
Toimintaterapeutti
Eeva Määttä
Toimintaterapeutti
Reeta Määttä
Toimintaterapeutti
Susanna Norppa
( työvapaalla )
Minna Otava
Toimintaterapeutti
Iiris Peltonen
Toimintaterapeutti, SI-terapeutti
Maikku Tammisto
Toimintaterapeutti
Leena Uusitalo
Toimintaterapeutti