Tytti Lattunen

Tytti on työskennellyt lasten toimintaterapeuttina vuodesta 1993 keräten osaamista erityisesti lastenneurologian alalta. Tytillä on SI- ja SIPT pätevyys ja YAMK -tutkinto terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Opinnäytetyössään hän perehtyi monialaiseen yhteistyöhön lasten kuntoutuksessa. Tammistolla Tytti haluaakin kehittää monialaista yhteistyötä entisestään. Työotteessa Tytillä korostuvat rauhallinen läsnäolo, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä vuorovaikutus. Iloa työhön tuovat kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa sekä lapsen riemu, kun hän saavuttaa jotain itselleen merkityksellistä.

Kaikki toimintaterapeutit

Tytti Lattunen
Palvelupäällikkö, Toimintaterapeutti, SI-terapeutti
Jatta Ahlvik
Toimintaterapeutti
Hennariikka Heinijoki
Toimintaterapeutti
Marika Hurme
Toimintaterapeutti
Jenni Hämäläinen
Toimintaterapeutti
Sannaleena Kesti
Toimintaterapeutti
Lotta Koskinen
Toimintaterapeutti
Susanna Leskinen
Toimintaterapeutti, SI-terapeutti
Anne-Mari Mustonen
Toimintaterapeutti
Sanna Mäkinen
Toimintaterapeutti
Eeva Määttä
Toimintaterapeutti
Reeta Määttä
Toimintaterapeutti
Susanna Norppa
( työvapaalla )
Minna Otava
Toimintaterapeutti
Iiris Peltonen
Toimintaterapeutti, SI-terapeutti
Maikku Tammisto
Toimintaterapeutti
Leena Uusitalo
Toimintaterapeutti