Toimintakyvyn arvionti

Toimintakyvyn arviointi antaa hyödyllistä tietoa lapsen tai nuoren sen hetkisestä toiminnasta omissa ympäristöissään. Tarkoituksena on selvittää millaisia vahvuuksia ja kehittämisenkohteita toiminnassa tulee esille.

Arviointimenetelmät valitaan jokaisen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Usein arvioinnin aikana tehdään erilaisia toimintoja ja terapeutti havainnoi niiden sujumista. Muita menetelmiä ovat mm. COPM, ESI, TOP-Test of Playfulness, M-FUN, COSA, PEGS, AHA, RALLA ja SIPT (Sensory integration and praxis tests).

Moni läpi käyty asia toi itsellekin huojennusta, kun lapsen epämääräiseen käyttäytymiseen tuli selitys.