Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaa käytetään terapeuttisesti. Toimintaterapiassa opitaan uutta ja ylläpidetään jo opittua osallistaen myös perhettä ja muuta lähiympäristöä kuntoutukseen.

Jokaisen asiakkaan yksilöllisesti kokema arki on toimintaterapian perusta. Harjoituksen ja onnistumisten sekä ympäristön tuen kautta on mahdollista saada kokemus siitä, että voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä tässä ja nyt sekä tulevaisuudessa. 

Lasten toimintaterapiassa korostuu leikki, ilo ja lapsen kasvun tukeminen. Lapsen tarpeiden näkyväksi tuleminen ja niihin vastaaminen luo terapeuttista vuorovaikutusta.

Mitä toimintaterapiassa tehdään?

Toimintaterapiassa harjoitellaan lapselle sopivien haasteiden kautta mm:

  • Kaveri- ja vuorovaikutustaitoja 
  • Karkea- ja hienomotoriikkaa 
  • Omatoimisuustaitoja 
  • Tunne- ja itsesäätelytaitoja  
  • Koulutaitoja 
  • Leikkitaitoja 
  • Tarkkaavuuden kohdentamista ja keskittymistä 
  • Aistitiedon käsittelyä

Tarkoituksena on, että lapsi pystyisi hyödyntämään näitä taitoja omissa ympäristöissään. Sen vuoksi toimintaterapiassa korostuu aidoissa ympäristöissä toimiminen sekä lapsen lähipiirin osallisuus taitojen harjoittelussa. Tärkeintä on, että lapsi löytää keinoja toimia haluamallaan tavalla, ulkopuolelta tulevat odotukset huomioiden.

Ne eriväriset palikat seinillä ja trampalla pomppimisesta, niistä mä tykkään. Vaikka sitä seinäjuttua en vielä osaa.