Mitä etäterapia on?

Etäterapia on kuntoutusta, joka toteutuu etäyhteydellä. Se on vaihtoehto terapian toteuttamiselle ja sen kautta voidaan harjoitella samoja asioita kuin läsnäterapiassakin.

Lasten etäterapiassa korostuu ohjauksellisuus ja lähipiirin osallistuminen terapiaan. Etäyhteydellä voidaan mm. pelata, rakennella, leikkiä ja harjoitella tunnetaitoja. Terapeutti voi etäyhteyden kautta olla mukana myös arjen tilanteissa. Terapeutti voi koostaa etäterapiaa varten valmiin materiaalipaketin tai vaihtoehtoisesti terapiassa voidaan käyttää kodin välineitä ja materiaaleja.

Etäterapian sopivuus

Etäterapian sopivuutta pohditaan aina yhdessä. Etäterapia saattaa helpottaa aikataulutusta, kun terapiaan osallistutaan kotoa käsin. Terapian toteuttaminen etänä voi olla haastavaa, jos lapsi tarvitsee terapeutin fyysistä läsnäoloa ylläpitääkseen tekemistä/toimimista.

Miten etäterapia toimii:

  • Etäterapian toteuttamisesta sovitaan aina yhdessä
  • Etäterapiaan tarvitaan älypuhelin, tabletti tai tietokone
  • Molemmat osallistujat käyttävät tietoturvallisia yhteyksiä. Terapeuteilla käytössä on Zoom- ja Teams-sovellukset
  • Terapeutti lähettää kutsun tapaamiseen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä

Toimintaterapia on auttanut meitä ymmärtämään lastamme paremmin sekä antanut lapselle (sekä perheelle) keinoja arjessa selviytymiseen.