Lasten SI-toimintaterapia

Lapsen toimintaterapian toteutuksessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Yksi toimintaterapian menetelmistä on sensorisen integraation terapia (SI/ASI). Sensorinen integraatio eli aistitiedon käsittely tarkoittaa tapahtumasarjaa, jossa hermostomme eri osat toimivat yhteistyössä.

Tutustumme ympäristöömme ja opimme uusia asioita aistiemme välityksellä. Aivomme saavat jatkuvasti tietoa kaikilta aisteiltamme. Tämän tiedon jäsentäminen auttaa meitä ymmärtämään, mitä ympärillämme tapahtuu ja miten meidän tulisi toimia. Kun aisti-informaatio on liian voimakasta ja kuormittavaa, hämmentävää tai vääristynyttä, meidän on vaikea pysyä tarkkaavaisena, keskittyä, suunnitella toimintaamme ja oppia uusia motorisia taitoja.

Lapsen toiminnassa saattaa näyttäytyä motorista kömpelyyttä, epätavallista reagointia aistimuksiin, keskittymispulmaa tai vaikeutta leikkiä yhdessä ikätovereiden kanssa.

Mietittäessä lapsen kehityksen tukitoimia, on tärkeää tiedostaa, että aistitiedon käsittelyn häiriö ei ole ainoa syy, joka voi olla lapsen toimintakyvyn haasteiden taustalla. Mikäli kyseessä on aistitiedon käsittelyn häiriö, voidaan lapsen toimintaterapia suunnata näiden taitojen ja taitojen taustalla olevien valmiuksien tukemiseen hyödyntäen sensorisen integraation terapiaa, jolloin lapsen terapeuttina on sensorisen integraation teorian ja terapian erikoistumiskoulutuksen suorittanut toimintaterapeutti.

Tammiston toimintaterapeuttien osaamisesta voi lukea lisää TÄÄLTÄ 

Asiakaspaikkakyselyt

Tiedustele vapaita SI-terapian asiakaspaikkoja Tytiltä:

Tytti Lattunen
020 7929593
tytti.lattunen@coronaria.fi

Tammiston SI-terapeutit

Tytti Lattunen
Palvelupäällikkö, Toimintaterapeutti, SI-terapeutti, asiakaspaikkatiedustelut
Iiris Peltonen
Toimintaterapeutti, SI-terapeutti
Susanna Leskinen
(Työvapaalla)

Tykkään käydä terapiassa. On mukava toimia terapeutin kanssa.