Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaa käytetään terapeuttisesti. Toimintaterapiassa opitaan uutta ja ylläpidetään jo opittua osallistaen myös perhettä ja muuta lähiympäristöä kuntoutukseen.

Jokaisen asiakkaan yksilöllisesti kokema arki on toimintaterapian perusta. Harjoituksen ja onnistumisten sekä ympäristön tuen kautta on mahdollista saada kokemus siitä, että voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä tässä ja nyt sekä tulevaisuudessa. 

Kohti toimivaa arjen hallintaa

Tammistolla nuorten ja aikuisten toimintaterapiassa keskitytään sosiaalisiin, psykofyysisiin ja arjen hallinnan taitoihin niin, että kuntoutujalla on mahdollisuus löytää oma tapansa elää, osallistua, harrastaa, opiskella ja tehdä töitä.

Tukea tavoitteiden saavuttamiseen

Kuntoutujan sitoutuminen terapiaan ja motivoituminen muutoksen tavoitteluun on edellytys matkalle kohti terapian tavoitteita. Terapiassa toimintaterapeutti ja kuntoutuja etsivät ja kokeilevat yhdessä asioita, jotka voisivat viedä kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Terapeutti kulkee kuntoutujan rinnalla haasteissa ja onnistumisissa.

Nuoruuden vaiheessa monet asiat ovat muutoksessa ja toimintaterapiassa voidaan hahmottaa sitä, mitä juuri kyseinen nuori elämässään haluaa tehdä. Aikuistenkin kanssa haasteet ovat usein samoja; millaista on se juuri tämän ihmisen omannäköinen elämä ja mitä taitoja sen toteutumiseksi vaaditaan. Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös kuntoutujan sosiaalisten verkostojen kanssa.  

Etäterapia


Mitä etäterapia on?

Etäterapia on kuntoutusta, joka toteutuu etäyhteydellä. Se on vaihtoehto terapian toteuttamiselle ja sen kautta voidaan harjoitella samoja asioita kuin läsnäterapiassakin. Etäyhteydellä voidaan harjoitella monia samoja taitoja kuin lähitapaamisissakin. Terapeutti voi etäyhteyden kautta olla mukana myös arjen tilanteissa. Etäterapian sopivuutta pohditaan aina yhdessä.

Miten etäterapia toimii:

  • Etäterapian toteuttamisesta sovitaan aina yhdessä
  • Etäterapiaan tarvitaan älypuhelin, tabletti tai tietokone
  • Molemmat osallistujat käyttävät tietoturvallisia yhteyksiä. Terapeuteilla käytössä on Zoom-sovellus jonka saa ladattua myös mobiililaitteelle 
  • Terapeutti lähettää kutsun tapaamiseen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä

Ihanaa joustavaa, nuoren tarpeista lähtevää toimintaa!