Toimintaterapiaa ryhmissä

Ryhmäterapiat toteutetaan vastaanotolla tai yhdessä sovitussa paikassa ja niihin osallistuu yleensä neljä lasta ja kaksi toimintaterapeuttia.

Ryhmässä harjoitellaan ryhmävuorovaikutustaitoja sekä samoja asioita kuin yksilöterapiassakin. Muiden osallisuus tilanteessa mahdollistaa vuorovaikutuksellisemman oppimisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kehittymisen. Ryhmissä harjoitellaan esimerkiksi:

  • Neuvottelua
  • Oman mielipiteen ilmaisua
  • Itse- ja tunnesäätelytaitoja
  • Joustamista
  • Ongelmanratkaisutaitoja

Terapeutin tietotaito on ihan huikeaa, ja lapsen ja vanhempien omat toiveet ja näkemykset on huomioitu terapiassa hyvin.