Toimintaterapeutti on koululaisen toimintakyvyn asiantuntija, joka etsii yhdessä opettajien ja perheiden kanssa ratkaisuja kouluarjen pieniin ja suuriin haasteisiin. Toimintaterapeutti analysoi ja muokkaa kouluarjen toimintoja, jotta jokainen koululainen voi kokea koulunkäynnin merkityksellisenä. (Toimintaterapeuttiliitto)

Toimintaterapia on helpottanut lapsen päivittäistä toimintaa koulussa.