Terapian aloittaminen

Terapian aloittamiseen tarvitaan yleensä kuntoutussuunnitelma ja maksusitoumus kuntoutuksen kustantavalta taholta, mutta terapiaan voi tulla myös itsemaksavana. Maksusitoumuksen saavuttua sovitaan ensimmäinen tapaamiskerta ja se, keitä tapaamiseen osallistuu.

Vapaata terapiapaikkaa voi kysyä palvelupäällikkö Tytti Lattuselta

Alkukeskustelu

Alkukeskusteluun voi valmistautua miettimällä omia kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja niitä asioita arjessa joihin toivoo muutosta. Tapaaminen järjestetään useimmiten tiloissamme. Ensimmäisellä käynnillä voi olla mukana myös muita, jos niin on sovittu. Mukaan on hyvä varata kaikki sellaiset paperit, joista voi olla hyötyä.

Tapaamisessa allekirjoitetaan toimintaterapiasopimus.

Ensimmäiset tapaamiset

Terapeutti saa ensimmäisillä tapaamisilla tietoa asiakkaan tilanteesta. Arjen seuraaminen päivittäisessä ympäristössä antaa arvokasta tietoa terapian suunnitteluun. Jakson aluksi oleellista on haasteiden hahmottaminen ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen.

Tavoitteiden asettaminen ja terapiasuunnitelma

Tutustumisen ja tarpeellisen tiedon keräämisen jälkeen asetetaan terapiajaksolle tarkemmat tavoitteet ja suunnitellaan jakson käytännön toteutusta. Tarkoituksena on miettiä mihin asioihin kaivataan muutosta tällä hetkellä ja millaisin toimin päästään kohti sujuvampaa arkea. Tavoitteita kohti etenemiseksi laaditaan suunnitelma, jossa keinot mietitään jokaiselle sopiviksi.

Terapiakäynnit

Terapiakäynnit toteutetaan tavoitteiden ja terapiasuunnitelman pohjalta maksusitoumuksen mukaisesti. Käynnit voidaan toteuttaa joko kotona, vastaanotolla tai muussa tavoitteita tukevassa ympäristössä. Terapiaa voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osittain etäterapiana. Terapiakäynnit kestävät yleensä 60-90 minuuttia ja niihin kuuluu tilanteen mukaan myös arjen läheisten ohjaaminen. 

Tarvittaessa terapian edistymistä tuetaan tekemällä yhteistyötä asiakkaan arjen verkostojen kanssa esimerkiksi osallistumalla hoitoneuvotteluihin.

Välitehtävät

Terapian tavoitteissa edistymisen tukena toimivat välitehtävät. Välitehtävät voivat olla samoja harjoituksia, joita terapiassa on tehty tai jotain muuta tavoitteisiin liittyvää. Välitehtävien tarkoituksena on olla mielekkäitä, mutta kuitenkin sopivan haastavia. Tehtävät mietitään aina asiakkaan tarpeiden ja resurssien mukaan.

Yhteydenpito

Terapiakäyntien välillä pidetään yhteyttä puolin ja toisin terapiaan liittyvistä asioista ja muutoksista sovittujen kanavien kautta. Tietosuojasyistä emme voi keskustella terapian sisällöistä tavallisella sähköpostilla tai WhatsAppilla.

Sairastumiset ja peruutukset

Välillä terapia saattaa peruuntua esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Peruutuksista tulee ilmoittaa terapeutille puhelimitse (soitto/tekstiviesti) mahdollisimman pian. Peruuttamatta jätetystä käynnistä laskutetaan asiakasta. Terapeutin joutuessa perumaan terapiakerran, ilmoittaa hänkin peruuntumisesta mahdollisimman pian. 
 
Toistuvista peruutuksista terapeutilla on velvollisuus ilmoittaa lähettävälle taholle.

Loppukeskustelu

Jakson lopussa keskustellaan siitä, miten jakso on mennyt, mitä on tehty ja miten tavoitteissa on edetty. Loppukeskustelussa keskustellaan terapian jatkosta ja toiveista sen suhteen. Keskustelun jälkeen terapeutti kirjoittaa jaksosta terapiapalautteen, joka toimitetaan sinulle ja kuntoutuksen jatkosta päättäville tahoille.

Uuden jakson hakeminen

Terapiajakson loppupuolella arvioidaan julkisen terveydenhuollon puolella, olisiko terapiaa tarpeen vielä jatkaa. Terapian jatkuminen edellyttää uuden kuntoutussuunnitelman tekemistä lääkärin luona. Lääkärikäyntiä varten terapeutti tekee palautteen siitä, miten jakso on sujunut ja miten tavoitteissa on edetty.  
Pyydäthän terapiapalautetta terapeutilta hyvissä ajoin ennen lääkärikäyntiä.  

Ajan varaaminen lääkärille pitää tehdä itse. Samoin hakemus Kelaan tai muulle taholle joka kuntoutuksesta vastaa. Kelan hakemus tehdään lomakkeella KU104, joka löytyy Kelan verkkosivuilta.

Terapian päättyminen

Terapiajakso päättyy, kun käynnit on käytetty tai kuntoutussuunnitelmassa mainittu ajanjakso on täyttynyt. Terapia päättyy kokonaan, kun on arvioitu, ettei ole enää terapian tarvetta.