Yritysvastuu Tammistolla

Yritysten yhteiskuntavastuun muodostavat ne ekologiset tai sosiaaliset toimet, jotka ylittävät lain määräämät rajat. Vastuullinen yritys ottaa vastuun yritystoiminnan vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin. Yhteiskuntavastuullinen yritys harjoittaa pitkällä aikavälillä kestävää yritystoimintaa ja sen toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset ja suositukset samoin kuin ammattiyhdistysliikkeen ja yritysten väliset puitesopimukset. 

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristövaikutusten arviointi, yrityksen toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Vastuullisuusperiaatteet ulottuvat yrityksen oman toiminnan lisäksi myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin. 

(Kuluttajaliitto n.d. https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/yhteiskuntavastuu/ )

Vastuullinen yrityskulttuuri

Luottoluokitukseltaan Tammisto kuuluu parhaimpaan AAA -luokkaan. Olemme varautuneet myös haastavampiin aikoihin, pyrkien turvaamaan jatkuvuuden niin asiakas- kuin työsuhteissa. Verot maksamme Suomeen. Pyrimme aina kun mahdollista ostamaan läheltä, toimijoilta, jotka kestävät eettisen tarkastelun; mm. tilitoimistomme on tamperelainen, vakuutusyhtiömme omistavat sen asiakkaat ja työterveytemme on suomalainen. Teemme yhteistyötä lukuisten pienyrittäjien kanssa tilaten heiltä tuotteita ja palveluja, esimerkiksi yksinyrittäjältä vegaanisia kakkuja ja kierrätystä suosivalta käsityöläiseltä akustiikkatauluja tiloihimme. Lähellä rakkaudella tehty on aina varmasti myös reilu.

Vastuu omasta väestä

Meillä pidetään työntekijöistä huolta. Haluamme toteuttaa arvojamme kohtaaminen, yhteisöllisyys ja merkityksellisyys niin toiminnassamme työyhteisönä kuin asiakkaidenkin kanssa toimiessamme. 

Olemme halunneet tarjota kaikille vakituisille työntekijöille sairasvakuutuksen. Säännölliset yhteiset tapaamiset niin vapaa-ajalla virkistäytyen kuin työaikana kehittyen ja jakaen tukevat osaltaan työhyvinvointia. Omasta hyvinvoinnista kannustetaan huolehtimaan myös hieronta-, kulttuuri-, liikunta- ja lounaseduin.

Työsuhteet ovat lähtökohtaisesti kokoaikaisia ja vakituisia. Lyhennetty työaika on toki työntekijän aloitteesta mahdollista. Suhtaudumme myönteisesti myös muihin työn ja muun elämän yhdistämistä helpottaviin joustoihin.

Yhteiskuntavastuu

Yksikään yritys ei voi toimia yksin erillään muista eikä tule toimeen ilman ihmisiään, pysyviä ja käväiseviä. Toimintaamme nivoutuu erilaisia toimijoita.
 
Otamme vastuuta toimintaterapia-alan kehittämisestä. Teemme oppilaitosyhteistyötä esimerkiksi opinnäytetöiden ja tutkimusprojektien muodossa ja meillä on vuosittain useita toimintaterapeuttiopiskelijoita työharjoittelussa. Opiskelijat ovat meillä oppimassa, mutta aina opiskelija auttaa myös ohjaavaa terapeuttia ja koko yritystä tarkastelemaan toimintaansa. Opiskelijat siis auttavat laadun tarkkailussa ja pysymään liikkeessä. 
 
Meillä on ollut myös työkokeilijoita erilaisilla tavoitteilla. Osa tutustumassa alaan, osa pohtimassa oman elämän suuntaa tai harjoittelemassa kieltä. Olemme saaneet olla tukemassa heidän prosessejaan ja vastaavasti oppimassa heiltä. 
 
Olemme perinteisesti keväisin jakaneet stipendejä pirkanmaalaisille oppilaille, jotka ovat tsempanneet kuluneen vuoden aikana, mutta jotka eivät vielä täytä perinteisten stipendien kriteeristöä. Stipendejä ovat voineet hakea opettajat omille oppilailleen. Stipendihakemuksia on tullut vuosi vuodelta enemmän, mutta vielä olemme pystyneet myöntämään stipendin kaikille hakeneille opettajille (2021).

Ympäristövastuu

Kaikki Tammiston sähkö tulee tuulivoimaloista, jotka sijaitsevat Torniossa.  

Meillä lajitellaan kaikki: keittiöstä löytyvät lajittelupisteet taloyhtiön keräämien jätelajien lisäksi muoville, lasille ja metallille. Lajittelupisteet ovat ahkerassa käytössä ja roskat löytävät pääsääntöisesti oikeaan osoitteeseen. 
 
Hankinnoissa kiinnitetään huomiota ympäristömerkkeihin ja valitaan tuotteita, jotka ovat varmasti lajissaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä, konkreettisena esimerkkinä vaikkapa vessapaperi- ja tulostuspaperihankinnat. 
 
Kun syömme yhdessä, syömme aina kasvisruokaa, yleensä myös vegaanista. Kasvisruoka on Tammiston pöytään kuulunut jo kymmenen vuotta ja yhä useammalla se on ruokavaliona jo muutenkin. 
 
Tammistolla on autoja terapeuttien käytössä ja se mahdollistaa sen, ettei kaikilla tarvitse olla omaa ajopeliä. Autoja voi lainata myös vapaa-ajalle. Yrityksen autot vähentävät osaltaan yksityisautoilua ja auton omistamisen tarvetta. 
Tammistolta löytyvät myös bussikortit, joita käytetään terapiamatkoihin ajoittain varsin ahkerastikin. Kellarista löytyy myös firman Jopo, jolla on kätevä polkaista vaikka palaveriin. 
 
Terapian toteuttamiseen tarvitaan erilaista välineistöä. Meillä tavaroita huolletaan ja korjataan ja näin lisätään niiden käyttöikää. Pyrimme ostamaan laadukkaita ja pitkäikäisiä tavaroita ja välineitä, mahdollisuuksien mukaan myös käytettynä.

Muuta vastuullisuuden saralta

Osallistumme vuosittain Kilometrikisaan ja siihen liittyvään Ketjureaktioon, jossa kerätään rahaa Punaiselle ristille.  
 
Joulun alla viemme lahjoja Hope ry:lle, joka jakaa ne edelleen niitä tarvitseville. 
 
Kuulumme useisiin yhdistyksiin kannattajajäseninä ja tuemme säännöllisesti niin hyväntekeväisyysjärjestöjä kuin mm. paikallisia urheilujärjestöjä.

Tavoitteita ja haaveita yritysvastuullisuuden saralla

Tulevaisuudessa voisimme tutkia mahdollisuutta teettää palkallisia opinnäytetöitä. 
 
Tukityöllistäminen kuuluu ehdottomasti Tammiston tulevaisuuden suunnitelmiin. 
 
Ympäristöasioissa voisimme kiinnittää enemmän huomiota sähkön alkuperän lisäksi myös sen kulutukseen. 
 
Myös päästöhyvitysasioiden ottaminen selvityksen alle on yksi lähitulevaisuuden tavoitteistamme.

Ne eriväriset palikat seinillä ja trampalla pomppimisesta, niistä mä tykkään. Vaikka sitä seinäjuttua en vielä osaa.